VR: nu en självklar del inom äldreomsorgen i Österåker

Film i Österåker deltog under MVTe 2019 med en uppskattad workshop där deltagarna fick prova på VR. Sedan förra året har man skapat nya VR-filmer genom samverkan med Xenters praktikanter som går utbildning till VR-producenter. Dessutom har man etablerat VR-träffar inom äldreomsorgen som ett återkommande bokningsbart kulturinslag och även introducerat personalen i VR-teknik som nu samordnas med tekniklån för ungdomar.

Från och med våren kommer arbetsterapeuter att kunna låna teknik i form av googles och kameror båda för att visa film och skapa film med sina brukare. Man har även genomfört ett tillfälligt konstprojekt kallat Mitt Åkersberga där ungdomar skapat videopromenader utifrån platser de tycker är intressanta. Promenaderna har kunna streamas genom en QR-kod på dörrar runt om i kommunen. 2020 kommer man att bjuda in kommunens seniorer att skapa videopromenader för att beskriva sin upplevelse av en plats. Konstprojektet som på så sätt förenar äldres och yngres perspektiv på kommunen har skapats med tanke på stadsutveckling i en växande kommun och i syfte att skapa hållbara städer och samhällen i enlighet med FN:s globala må

Scroll to Top