Konferensprogram

Programmet uppdateras löpande med nya sessioner och talare.

Sortera resultat  
5 Resultat
Anders Ekhom 

Förbjuden Framtid

”Kommunsektorn står inför stora utmaningar. Glädjande utvecklingar som ökat barnafödande och ökad medellivslängd, leder även till belastning på de offentliga

Läs mer »
Bengt Andersson  Kristin Standal  Niclas Forsling 

Omvärldsbevakning Norden

Vård och omsorg på distans – ett prioriterat program inom Nordiska Ministerrådet samt Nasjonalt velferdsteknologiprogram och Veikart for tjenesteinnovasjon og

Läs mer »
Scroll to Top