Alfa Kommun & Landsting

Om oss

Alfa Kommun & Landsting är ett ledande konsultföretag med spetskompetens inom utveckling och införande av vård-system för verksamheter inom privat- och offentlig sektor. Med erfarna konsulter, och noggrant utvecklade produkter tar de ett helhetsansvar för sina leveranser, och står som en långsiktig partner för dagens och morgondagens vård-system.

Produkter
Alfa kommun visar hur digital signering görs i mobila enheter för att minska antalet avvikelser och öka patientsäkerheten. Alfa e-Läkemedel är utvecklat för sjuksköterskor och personal inom kommunal hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilt boende. Lösningen ersätter den pappersbaserade signeringen och kan även kompletteras med funktioner för delegering och vårdplanering.

Erbjudanden
Alfa kommun hjälper din organisation att införa digital signering av både läkemedel och andra HSL-insatser.

Varumärken
Alfa e-Läkemedel
Alfa e-Planering
Alfa e-Recept
Alfa e-Arkiv
Alfa MedAKT
Alfa Pad
Alfa Pen
Alfa RUSH
Alfa Omsorg
Alfa e-Arkivsäkrare

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top