ANHÖRIGSTÖD DEMENSLOTSEN – EN BRA PLATS

Om oss

Företaget Edu Med AB arbetar sedan år 2008 med tjänster för välfärdsteknologi och eHälsa med inriktning på målgruppen anhöriga. VÄLKOMMEN till C:42 där vi berättar mer om de digitala anhörigstöden En bra plats och Demenslotsen.
DEMENSLOTSEN är en automatisk vägvisare för anhöriga.
Tjänsten Demenslotsen fungerar likt en GPS som automatiskt portionerar ut information till anhöriga under en närståendes sjukdom. Genom Demenslotsen kan er kommun automatiskt förse hårt belastade anhöriga med med stöd och vägledning allteftersom nya behov uppstår.
EN BRA PLATS är digital plattform där anhöriga får stöd, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar den enskilde kommuninvånarens behov. Samtidigt som kommunen får en lättanvänd portal för samordning av anhörigstöd.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top