Cenvigo

Om oss

SÄNGSOR™ är en digital tillsynstjänst som ger sömnen en central roll i den individuellt anpassade omsorgen. Tjänsten är tillgänglig över dygnets 24 timmar och via webbinterface eller mobilapp ges personalen möjlighet att se vem som sover lugnt i sin säng och vem som har vaknat och kan behöva hjälp. Över tid används informationen för att dra slutsatser om det allmänna hälsotillståndet och behov av insatser. Tjänsten ger en möjlighet att styra aktiviteter, omsorgsinsatser och personalens uppmärksamhet för att skapa en lugnare tillvaro för både boende och personal.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top