Cuviva

Om oss

Cuviva digitaliserar vården och omsorgen för de allra sköraste. Genom att tillhandahålla ett ekosystem för distanskommunikation och monitorering av multisjuka och sköra äldre i hem- och vårdmiljö skapas såväl kvalitetsökning som totalkostnadssänkning. Allt med individen som utgångspunkt. Via sensorer samlas ex vitalparametrar trådlöst in, och mellan patient och vård- och omsorgsgivare ges gränssnitt för video- och textkommunikation. Cuvivas individlösning är skapad för att vårdpersonal skall kunna bära ut och installera enheten hos individen, vilket skapar effektivitet och skalbarhet. Cuvivas lösning används idag i ett flertal svenska kommuner och regioner.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top