DoNet/CareEye

Om oss

CareEye är en lösning inom vård- och omsorg och syftar till att via innovativ teknik frigöra personella resurser, begränsa skador, kostnader och personligt lidande avseende bl.a. fallolyckor. Den innovativa plattformen CareEye erbjuder via vårdsensorer tillsyn via mjukvara med artificiell intelligens dygnet runt och larmar automatiskt till vård- och hemtjänstpersonal via en app om fördefinierade oönskade händelser inträffar som t.ex. fallolycka eller avvikelse från boendet. CareEye är ett affärsområde inom DoNet AB. DoNet har funnits sedan 1996 och är ett kunskapsföretag med kompetens inom datanät, telenät och systemlösningar för övervakning. DoNet har genomfört över 600 prestigefyllda installationer med intelligent kameraövervakning till kommuner och större börsnoterade företag

Markerad produkt

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top