Evondos

Om oss

Evondos® erbjuder ett nytt helhetskoncept för tryggare läkemedelsanvändning och säkerställer att läkemedel alltid fås vid rätt tid och i rätt dos. Konceptet bygger vidare på dosförpackade läkemedel och automatiserar läkemedelshanteringen ända till att vårdtagaren har läkemedelsdosen i sin hand. Patientsäkerheten i läkemedelsanvändningen hemma förbättras avsevärt. Tjänsten effektiviserar vårdarbetet, ger märkbara besparingar för kommuner och vårdföretag och stöder självständigt boende hemma. Med hjälp av tjänsten frigörs vårdpersonalens tid från hanteringen och distribueringen av läkemedel till vårdarbete.

Evondos® läkemedelsrobot lämpar sig för personer med långtidsmedicinering, som är välvilligt inställda till sin läkemedelsbehandling. Positiva resultat har kunnat påvisas för vårdtagare med minnesproblem, Parkinsons sjukdom och psykiska problem. Enligt vårdpersonalens iakttagelser, har vitaliteten och känslan av självständighet ökat hos de vårdtagare, som använt Evondos® läkemedelsrobot. Tjänsten bidrar till ökad trygghetskänsla och integritet hos vårdtagare som kan och vill åldras hemma.

Produkter
Evondos-tjänsten består av en läkemedelsautomat, som automatiskt erbjuder läkemedel vid rätt tid enligt ordination och ett distans-vårdsystem, där vårdpersonalen lätt kan följa upp läkemedelsanvändningen hemma.

Rullen med dosförpackade läkemedel sätts i läkemedelsautomaten. Läkemedelsautomaten läser automatiskt av tiderna från dospåsen och påminner vårdtagaren när det är tid att ta läkemedel. Vårdtagaren får läkemedelsdosen med en knapptryckning. När vårdtagaren har tagit den erbjudna dospåsen, registreras detta i Evondos® distansvårdsystem. Via distansvårdssystemet kan de personer som ansvarar för vården följa upp hur medicineringen hemma förverkligas. I distansvårdsystemet registreras bland annat tiden när läkemedel har tagits och uppgifter om att läkemedel inte har tagits. Om det uppstår en situation som kunde riskera medicineringen, larmar systemet automatiskt de personer som ansvarar för vården. Också anhöriga kan följa med hur medicineringen hemma fungerar.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top