Kaustik

Om oss

Kaustik AB startades 2003 och är marknadsledande som IT-leverantör inom personlig assistans, HVB-hem och LSS-boeenden.

Produkter
Webbtjänsten Aiai effektiviserar administrationen och säkrar kvalitén för personlig assistans

Kärnan i systemet är en schemafunktion med automatiska tidrapporter som kontrolleras mot aktuella kollektivavtal och arbetstidslagen. Aiai håller koll på myndigheternas redovisningskrav. När månadens sista arbetspass är över skapar Aiai automatiskt räkningen och tidrapporter för alla assistenter baserat på schemat och med hänsyn till typ av arbetspass, OB-tider och eventuell jour/ väntetid. Assistenten godkänner sin rapport via BankID via webben, sin smartphone eller pekskärm.
Tidsredovisningarna kan sedan godkännas med BankID av assistansanordnaren och de skickas då digitalt direkt till Försäkringskassan.

Aiai innehåller även ett kvalificerat IT-stöd för den dokumentation och journalhantering som Socialstyrelsen/IVO kräver för beslutande insatser enligt LSS.
Ärendehantering, HR-funktioner, Löneunderlag och integrering mot befintligt lönesystem, Digitala anställningsavtal och tilldelning av Dokument är några av de många andra funktioner som ryms inom ramen för Aiai.

Idag nyttjar över 450 anordnare med över 8000 assistansberättigade Aiai som sitt systemstöd – det gör Aiai till ett väl använt och beprövat system.

Webbtjänsten Omsorg24 är ett schema- och tidrapporteringssystem skräddarsytt för HVB-hem och LSS-boenden. Elektronisk signering av Tidrapporter, enkelheten med automatiskt upprättade löneunderlag med integrering mot befintligt lönesystem, HR del där man kan ha överblick och koll på sin personal och smarta lösningar för kommunikation och önskningar av vakanta pass gör att idag närmare 200 boenden/enheter använder Omsorg24 som sitt verksamhetsstöd.

Erbjudanden
Aiai används redan av hälften av de privata anordnarna, kooperativ och enskilda arbetsgivare. Nu förespås en kraftfull etablering på den kommunala marknaden. – SKL har identifierat välfärdsteknologi som ett viktigt utvecklingsområde.

Vi ser därför goda möjligheter att täcka kommunernas behov inom vår nisch eftersom kommunerna har samma behov som de privata anordnare, säger Pelle Fridman, Kundansvarig säljare på Kaustik AB som är det företag utvecklar Aiai. Närmare 40 kommuner är redan kunder och har börjat med Aiai och samtal förs med ett stort antal ytterligare kommuner.

Aiai gör verkligen skillnad för en anordnares verksamhet. Detta då det i de flesta fall helt saknas motsvarande verksamhetsstöd i kommunernas verksamhet. Aiai är ett utmärkt exempel på den välfärdsteknologi som täcker ett reellt behov hos kommun.

Varumärken
Aiai
Omsorg24

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top