Kaustik

Om oss

Kaustik AB är marknadsledande som IT-leverantör inom personlig assistans, hemtjänst och HVB/ LSS-boenden.

Produkter
Aiai
Webbtjänsten Aiai effektiviserar administrationen och säkrar kvalitén för personlig assistans. Kärnan i systemet är en schemafunktion med automatiska tidrapporter som kontrolleras mot aktuella kollektivavtal och arbetstidslagen. Aiai håller koll på myndigheternas redovisningskrav. När månadens sista arbetspass är över skapar Aiai automatiskt räkningen och tidrapporter för alla assistenter baserat på schemat och med hänsyn till typ av arbetspass, OB-tider och eventuell jour/ väntetid. Assistenten godkänner sin rapport via BankID via webben, sin smartphone eller pekskärm. Tidsredovisningarna kan sedan godkännas med BankID av assistansanordnaren och de skickas då digitalt direkt till Försäkringskassan.

Aiai innehåller även ett kvalificerat IT-stöd för den dokumentation och journalhantering som Socialstyrelsen/IVO kräver för beslutande insatser enligt LSS.

Ärendehantering, HR-funktioner, Löneunderlag och integrering mot befintligt lönesystem, Digitala anställningsavtal och tilldelning av Dokument är några av de många andra funktioner som ryms inom ramen för Aiai.

Idag nyttjar över 450 anordnare med över 8000 assistansberättigade Aiai som sitt systemstöd – det gör Aiai till ett väl använt och beprövat system.

Omsorg24
Webbtjänsten Omsorg24 är ett schema- och tidrapporteringssystem skräddarsytt för HVB och LSS-boenden. Elektronisk signering av tidrapporter, enkelheten med automatiskt upprättade löneunderlag med integrering mot befintligt lönesystem, HR del där man kan ha överblick och koll på sin personal och smarta lösningar för kommunikation och önskningar av vakanta pass gör att idag närmare 200 boenden/enheter använder Omsorg24 som sitt verksamhetsstöd.

Carefox
Carefox är ett heltäckande verksamhetsstöd för er som jobbar med hemtjänst. Var tredje hemtjänstföretag i Sverige använder idag Carefox. Vi finns till för att ni enkelt ska kunna planera och effektivisera er hemtjänstverksamhet. Mindre tid på kontoret och mer tid hos era kunder!

Med Carefox-appen
Med Carefox kan medarbetarna se all nödvändig information för dagen i mobilen. Förutom sina insatser och detaljer kring dem kan de också se vårdtagarens adress på en karty, fordon för dagen, nycklar för dagen och en checklista med vad den ska göra på insatsen.

Medarbetarna får notiser via mobilen vid en nyhet eller en plötslig ändring i dagens schema. Verksamhetsansvarig och medarbetarna ser lätt vem som har vilken mobil och vilket nummer det är till den mobilen.
Arbetsanteckna eller journalför direkt på plats via Carefox-appen när allt är färskt i minnet.

Carefox stöd för planering
Samla era kunder, deras beslut, kontaktpersoner, önskemål och krav på samma plats för att få en helhetsbild av din verksamhet.

Carefox hjälper dig hålla planeringen effektiv genom att inkludera restider, utbildningskrav, delegeringskrav, fordon och vårdtagarens krav när du planerar.

Tidrapportering i Carefox
Medarbetarna kan smidigt tidrapportera sina arbetade pass via webben eller våran digitala stämpelklocka. Passen godkänns av administratörer och Carefox räknar ut OB timmar och presenterar ett smidigt löneunderlag.
När tidrapporterna är godkända och klara kan ni enkelt exportera arbetstiderna till ert lönesystem.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top