Utställningslista

Beställ resultat  
50 Resultat
  Monter   D:21

Evondos

Evondos® erbjuder ett nytt helhetskoncept för tryggare läkemedelsanvändning och säkerställer att läkemedel alltid fås vid rätt tid och i rätt dos. Konceptet bygger vidare på dosförpackade läkemedel och automatiserar läkemedelshanteringen ända till att vårdtagaren har läkemedelsdosen i sin hand. Patientsäkerheten i läkemedelsanvändningen hemma förbättras avsevärt. Tjänsten effektiviserar vårdarbetet, ger märkbara besparingar för kommuner och vårdföretag

Läs mer »
Scroll to Top