Phoniro

Om oss

Omsorg + Teknik = Sant!

Vården i vårt land står inför stora prövningar. De offentliga resurserna kommer inte att räcka till en växande andel äldre och mer vårdbehövande människor. För att hushålla både med personal och ekonomi krävs nya arbetssätt och metoder.

Personalen inom vård och omsorg måste få arbeta med det som de är bäst på – att vara nära de som behöver vård. De varma händerna måste räcka till fler. Det betyder för oss att personalen inom vård och omsorg arbetar med det som bara människor kan utföra. Allt annat kan lösas med teknik. Då kan vi klara framtidens utmaningar. Men teknik får aldrig bli ett självändamål. Den ska fungera som en hjälp för att vi ska få en mänskligare vård, en högre livskvalitet och inte minst en ökad trygghet för både anhöriga och personal. Det är också en bärande tanke hos oss på Phoniro.

Därför är alla våra lösningar samlade i en och samma it-plattform. Phoniro Care!

VÅRA LÖSNINGAR
Digitala nycklar för både dörr och medicinskåp för hemtjänst såväl som säbo
Elektronisk tidsrapportering för personlig assistans. Automatisk summering av tid. Godkänd för elektronisk signering av Försäkringskassan.
Hälsodagboken – nära dialog och trygg uppföljning varje dag.
Trygghet via kamera – tillsyn via kamera med integration till verksamhetssystem. All väsentlig information samlad på rätt ställe!

ERBJUDANDEN
Välkommen till vår monter för att hålla dig uppdaterad om det senaste inom välfärdsteknologi och e-hälsa för äldreomsorg, särskilt boende, LSS och hemsjukvård.

Vi erbjuder lösningar som är till nytta för individ, personal och beslutsfattare.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top