Pulsen Omsorg

Om oss

Pulsen levererar tjänster och system som syftar till att höja kvaliteten inom social omsorg för kommuner och privata vårdgivare. Genom att involvera våra kunder i utvecklingen inom samtliga områden tillvaratar vi ovärderlig kunskap och skapar system som ger direkt nytta i verksamheterna.

Combine är marknadens modernaste stödsystem för den kommunala socialtjänsten. Tjänsten är sprungen ur ett utvecklingsprojekt som drivits tillsammans med kommunerna Nacka, Täby och Upplands Väsby.

Magna Cura har skapats för de specifika behov som finns inom äldre- och handikappomsorgen samt individ- och familjeomsorgen. Det är en tjänst som använts av kommuner och förädlats av Pulsen under mer än 20 år.

Magna Cura är latin och betyder både omsorg och omsorgsfullt. I denna tjänst är verkligen omsorgen om människor central. Själva uppbyggnaden av Magna Cura uppmuntrar användarna att sätta den enskilda individen i centrum. Utvecklingen av Magna Cura har också skett mycket omsorgsfullt i nära samarbete med de yrkesgrupper som känner till vilka behov användarna har.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top