RISE Research Institutes of Sweden

Om oss

-RISE stöttar kommuner och regioner att införa digitala lösningar och ändrat arbetssätt för att möta samhällets utmaningar med den åldrande befolkningen.
-RISE är en statligt ägt, icke vinstdrivande forskningsinstitut.
-Vi är en oberoende, neutral innovationspartner
-2700 medarbetare på 30 orter
– RISE nyttiggör forskning så att näringsliv och samhälle får tillgång till
ny kunskap
-Kompletterar högskolor och näringslivet
-Mer än 10 års forsknings- och utvecklingsverksamhet inom e-hälsa
-Arbetar internationellt, nationellt, regionalt och lokalt
-Driver ett 100-tal test- och demomiljöer

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top