Sekoia

Om oss

Sekoia är ett företag som levererar digitala verktyg inom vård och omsorg med mål att med den enskilda individen som utgångspunkt, skapa mer högkvalitativ tid för de boende, ge brukaren verktyg till ökad delaktighet och medverkan, åstadkomma högre kvalitet i utförandet och att samtidigt effektivisera verksamheten. Med det som utgångspunkt har vi etablerat ett system och verktyg för att modernisera och digitalisera hela verksamheten inom vård och omsorg.

Sekoias system och verktyg utgår alltid från brukaren och har också utvecklats tillsammans och i samverkan med våra kunder. Vi ser också att det är viktigt att vårt system och verktyg kontinuerligt förbättras och utvecklas. Nya delar kan infogas, allt eftersom behov och önskemål varierar och tillkommer från olika kunder. Vårt system, bygger på en portalliknande miljö där appar och nya funktioner installeras beroende på kundens krav och behov. Sekoia är designat för att möta de krav som ställs på alla processerna kring kommunikation, planering, dokumentation, beställningar etcetera i en omsorgsverksamhet.

Vårt system är enkelt, effektivt och skalbart. Vår metodik och vårt arbetssätt utgår alltid från individen. Det är enkelt att implementera och lätt att lära. Vid installation hos ny kund och i nya verksamheter finns vi alltid initialt på plats i verksamheterna som stöd. Sekoia har olika vyer. Genom den pekskärm som finns på plats i brukarens lägenhet, kommer brukaren åt diverse olika funktioner, så som kalender, spel, radio, väder-appar, fotoalbum etcetera. På samma skärm, men via säker tvåfaktorinloggning med kod och SITHS-kort, kommer personal åt insatser, dokumentation och all den information som behövs för att kunna ge rätt vård och omsorg till brukaren. Personalen kan även signera uppgifter när de är utförda, dokumentera händelser av vikt samt andra iakttagelser som kan vara viktiga att följa upp.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top