Svensk Sjuksköterskeförening

Om oss

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för patientens-, vårdens- och hela samhällets bästa.

Verksamheten utgår från en humanistisk grundsyn som visar respekt för liv, människans lika värde och rättigheter och som inte gör åtskillnad mellan människor.

Svensk sjuksköterskeförening är partipolitiskt obunden. Föreningen bildades 1910 och har i dag cirka 55 000 medlemmar.
Alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. Även sjuksköterskor som har en legitimation från sitt hemland men ännu inte fått svensk legitimation kan ansöka om medlemskap.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top