Tieto

Om oss

Vi är cirka 14 000 anställda i över tjugo länder och har en omsättning på cirka 1,5 miljarder euro. Aktien är listad på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm. Mer information hittar du på www.tieto.se.

Erbjudanden

Tieto Lifecare – sömlöst IT-stödsystem för hälso- och omsorgssektorn
Tietos moderna Lifecare produktfamilj är utvecklad i Norden för Norden. Framtidens informationssystem för integrerad vård och omsorg ser till att patientens behov kommer i centrum.

I Lifecare produktfamiljen ingår bland annat:

Lifecare Mobil hemtjänst – helhetsgrepp kring schema, nyckelhantering och dokumentation via mobilen.
Lifecare Mobil patientöversikt – ger åtkomst till nationellt samlad patientinformation på sjukhus, äldrevårdsboenden, hemsjukvård eller i ambulanser.
Lifecare Dental − stöd för tandvårdens samtliga vårdprocesser och dess verksamhetsuppföljning.
Lifecare Laboratory informationssystem – ett system för det moderna laboratoriet som stödjer automation och digitalisering med möjlighet till flexibla kopplingar till nya instrument.
Lifecare vårdinformationssystem – ett gemensamt system för sjukhus och primärvård.
Lifecare Utförare – behörighetsstyrd webbtjänst för privata och kommunala utförare av omsorg.
Lifecare Planering – framtidens hemtjänstplanering. Kvalitetssäkring och resursutnyttjande med brukarens bästa i fokus.
Lifecare Mobil Omsorg – helhetsgrepp kring schema, nyckelhantering, dokumentation och tid och insatsregistrering via mobilen.
Lifecare Mobil hemsjukvård – mobilt stöd för HSL-personal med hjälp av surfplatta. Mobilt Stöd för särskilt boende – signeringslistor, komihåg-lappar, insatser och instruktioner, allt samlat i en överskådlig app för personalen.
Lifecare SPU/SIP: hanterar vård- och behandlingsprocesser mellan huvudmännen inom en region avseende Samordnad planering vid utskrivning (SPU), Samordnad individuell plan (SIP), Öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT), Öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) samt Barn- och unga (ex Skolhälsovård).
Med över 1300 branschspecifika specialister i de nordiska länderna är Tieto den ledande leverantören av integrerade produkter för både hälso- och omsorgssektorn.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top