Vimpol

Om oss

Vimpol System AB är ett företag baserat i Umeå som utvecklar och marknadsför webbaserade system för planering och uppföljning inom kommunal/privat omsorg. Vimpol System AB har idag ett 100–tal licenser ute på den svenska marknaden.

Bolaget ägs av investmentbolaget Ekström Invest samt Enar Sjöberg och Micael Darstedt som alla har mycket stor branscherfarenhet. Micael och Enar har tillsammans mer än 30 års erfarenhet av utveckling och försäljning av trygghetslarm och planeringssystem för äldreomsorgen och kommer närmast från STT Care och Tunstall Nordic AB.

Vimpol SB är ett system som är anpassat för särskilda boenden och är i dagsläget i drift med stor framgång hos många kommuner. I systemet fördelas dagliga brukar- och boendeaktiviteter jämt mellan personalen. Aktiviteterna visas i tydliga färgkodningar på skärmen, för att få en lättöverskådlig blick över kommande aktiviteter och vad för status det är på dem. I systemet informeras personalen om aktiviteter som inte utförts inom sin tidsram, så att alla planerade aktiviteter verkligen blir utförda.

Vimpol HT är ett system som är anpassat för hemtjänst och används av både kommuner och privata hemtjänstutförare. Systemet bygger på att den som är planerare skapar en grundplanering utifrån brukarens genomförandeplaner. Grundplaneringen är sedan visuellt synligt både idag och datum framåt, planerararen kan sedan enkelt göra tillfälliga eller permanenta förändringar. Personalen får tillgång till dagens aktiviteter via en mobilapplikation. I applikationen har de tillgång till uppgifter och information inför besöket och kan sedan signera och rapportera in efter att besöket är utfört.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top