Vimpol

Om oss

Vimpol System AB är ett företag som utvecklar och marknadsför webbaserade system för planering och uppföljning inom kommunal/privat omsorg. Vårt kontor är placerat i Aschanska villan i Umeås centrum. Bolaget ägs av Ekström Invest AB samt Micael Darstedt som alla har många års erfarenhet av digitala hjälpmedel för omsorgen.
Vår vision är att leverera användarvänliga system för kommunal och privat omsorg. Att underlätta arbete både som personal som planerare. Vi har idag två system för att underlätta arbetet inom hemtjänst och särskilt boende, Vimpol HT och Vimpol SB. Målet är att brukare ska få det stöd de behöver och att personal får sitt arbete underlättat för att kunna spendera mer tid hos brukaren.
Vi producerar smarta och användarvänliga system som förenklar planering, uppföljning och kvalitetssäkrar er verksamhet. Systemen skall vara lätta att använda. Ett alltför omständligt system tenderar till att skapa ett missnöje och följden blir att funktioner inte blir utnyttjade hur smarta de än är och uppgifter riskerar att utebli.
Ett par grundläggande saker som hela tiden genomsyrar vårt arbete är enkelhet, användarvänlighet och visuell tydlighet. Man ska enkelt och snabbt kunna börja arbeta med våra program och allt ska vara så tydligt att man med ett snabbt ögonkast ska se vad som behöver utföras.
Vi strävar efter att möta våra kunders krav och önskemål och utvecklar systemen kontinuerligt.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top