Ann-Catrin Skogström

Ann-Catrins Skogström arbetar som näringslivsutvecklare vid Näringslivs- och utvecklingsenheten i Österåker. Ann-Catrin har varit projektledare för digitaliseringsprojekt såväl som tillgänglighetsprojekt inom socialtjänsten och ansvarar för ungas sommarjobb i Österåker bland annat film. Ann-Catrin vill lyfta vikten av att stödja personalens kompetensutveckling kring digitalisering och betonar filmmediets förmåga att underlätta tillvaron för brukare runt om i kommunen.

Scroll to Top