Anna K. Forsman

Docent Anna K. Forsman (DrPH) är akademilektor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Finland. Hennes primära forskningsområden innefattar främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa under livsloppet, med tyngdpunkt på äldre målgrupper, samt på psykosociala insatser. Forsman leder det EU-finansierade innovationsprojektet @geing Online, med fokus på samskapande arbetsmetoder för design och utveckling av digitala tjänster för att stöda ett sociala aktivt liv på den äldre personens egna villkor.

Anna K. Forsman (DrPH) holds a position as Associate Professor in Health Sciences at Åbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies in Finland. Her primary research interest is in mental health promotion and mental ill-health prevention across the lifespan, with special focus on older target groups and on psychosocial interventions.  Forsman leads the EU-financed @geing Online project, an innovation project aiming to design and develop a digital tool for supporting a socially active life on the older person’s own terms. The project also aims to evaluate working methods for the co-creation of digital services together with the potential end-users.

Scroll to Top