Anna-Lena Oskarsson

Anna-Lena Oskarsson är utbildad beteendevetare, med inriktning Social omsorg, med biståndshandläggning, ICF.
Efter studierna arbetade hon som chef inom omsorgen under närmare 10 års tid i flera kommuner och i olika verksamheter. Kvalitetsfrågor samt de ekonomiska förutsättningarna som ges och mot vilka direktiv och mål som verksamheten styrs har varit ett tydligt fokus. 2018 gjorde hon ett karriärsutbyte och tog rollen som Ambassadör för välfärdsteknik hos företaget Posifon AB, som arbetar som leverantör av välfärdsteknik till omsorgen. I den rollen så har hon haft möjlighet att besöka ett stort antal av Sveriges kommuner och diskutera införandet av välfärdsteknik med dem. Inom ramen för tjänsten har hon också engagerat sig i forsknings- och utvecklingsprojektet, Utvecklingssamverkan GPS-larm.

Scroll to Top