Annika Lenart

Arbetar mixat i fyra olika områden, i en bästa av världar rör jag mig i alla fyra i samma åtagande. Dessa är projektledning, verksamhetsutveckling, förändringsledning och innovation.

Jag bygger och leder enheten för verksamhetsutveckling som har skapats med utgångsläget att vi måste accelerera utvecklingen för att fortsätta leverera relevans när de demografiska förutsättningarna skiftar.

Scroll to Top