Cecilie Karlsen

Cecilie Karlsen er sykepleier og helseinformatiker, og jobber som førsteamanuensis på institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder, Kristiansand. Hun har lang erfaring fra telemedisin, e-helse og velferdsteknologi og har fulgt utviklingen på feltet gjennom 20 år.

Scroll to Top