Eva Södergren Du Priest

Sedan tre år tillbaka har jag arbetat nästan enbart med förflyttningsutbildningar inom äldreomsorgen i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad, vilket är enormt roligt!” Personförflyttningar har under åren alltid varit en naturlig del i arbetet som arbetsterapeut; men med full fokus på personförflyttningar de senaste åren, har tankar kring utvecklingsmöjligheter växt fram succesivt.

Som läget ser ut idag önskar jag en nationell satsning på ett gemensamt grundutbildningsmaterial kring förflyttningsutbildningar för undersköterskor. Undersköterskeyrket är avancerat och kravfyllt; särskilt när det gäller personförflyttningar – oavsett var i Sverige man arbetar med personförflyttningar tycker jag att man som undersköterska i grunden måste få samma verktyg som gäller för att ta vara på vårdtagarnas egna förmågor, samt för att göra förflyttningarna skonsamma och säkra för både sig själva och för vårdtagarna, precis som lagen kräver.

Scroll to Top