Gunn Hilde Rotvold

Gunn Hilde Rotvold er sosiolog og fungerende avdelingsleder for Personlig e-helse ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i Norge.

Scroll to Top