Jeanette Melin

På RISE Mätteknik verkar Jeanette för och bedriver forskning om att samma grundläggande mätprinciper som tillämpas på fysikaliska mätningar även skall användas för mätningar av mänskligt beteende och upplevelser, s.k. kategoriska storheter eller ”mjuka värden”. Detta är något som i stor utsträckning saknas i dagens samhälle, vilket ger missriktade jämförelser och beslutsfattande. Med bättre underlag, med tillförlitliga mätningar, kan man identifiera och analysera hur man ska satsa och prioritera utveckling, förnyelse och innovation där det ger största möjliga effekt.

Scroll to Top