Karin Lejon-Norlin

Karin Lejon-Norlin är arbetsterapeut, och arbetar sedan 2017 som utbildare i Malmö Stad inom Hälsa- Vård- och Omsorgs Förvaltning(HVOF ). Inom förvaltningen är vi sammanlagt 8 utbildare – sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi utbildar främst undersköterskor och vårdbiträden inom områden som faller under HSL – läkemedel, hjälpmedel, patientsäkerhet i förflyttningar mm. Som utbildare arbetar vi i Malmö Stad med hela processen – från att identifiera ett behov, bedöma hur utbildningar ska utformas(om de ska vara helt digitala, delvis digitala eller helt fysiska), skriva manus till utbildningarna och slutligen genomföra dem.

Scroll to Top