Karin Sågström

Karin Sågström, IT-och Nyttostrateg på Uppsala Kommun,

Har tidigare infört och utvecklat nyttorealisering på Lantmäteriet och är en aktiv deltagare i Nationella Myndighetsnätverket för nyttorealisering.

Scroll to Top