Kristina Bjureklev Netzell

Verksamhetsutvecklare som samordnar digital utveckling i Botkyrka kommun. Kristina har bl.a. infört modell och process för nyttorealisering i samband med prövning av idéer till kommunens digitaliseringsfond. Dessa erfarenheter m.m. hoppas hon kunna dela med sig av under passet som handlar om arbetssätt och metoder.

Scroll to Top