Louise Bringselius

Louise Bringselius är forskare och docent i organisation och ledning vid Lunds universitet. År 2017-2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Hon har skrivit böcker om bl a tillit och arbetsmiljö och hon har haft ledande positioner i såväl privat IT-sektor som regional förvaltning. Louise är även verksam som krönikör i Sydsvenska Dagbladet och aktiv i samhällsdebatten.

Scroll to Top