Sofie Zetterström

Sofie Zetterström

Sofie Zetterström är vice vd för Inera, regionernas och kommunernas gemensamma digitaliseringsbolag. Hon har arbetat där i över 20 år och bland annat drivit fram konceptet 1177 Vårdguiden. Sedan i augusti är hon dessutom avdelningschef för Ineras nya kommunavdelning, som har tagit fram ett förslag till erbjudande för att stödja kommunernas digitalisering.

Scroll to Top