Vivéca Busck Håkans

Vivéca Busck Håkans är psykiatrisjuksköterska som via arbete med omvårddokumentation hamnade inom informatiken. Hon har bland annat varit med och infört och förvaltat den elektroniska patientjournalen i Region Uppsala. Som chef för den enhet som ansvarade för vårddokumentationen inom regionen har hon deltagit i arbetat med många av de e-hälsoprojekt som följde. Sedan ett år tillbaka arbetar Vivéca som utredare på E-hälsomyndigheten och är projektledare i regeringsuppdraget kring Nationella gemensamma specifikationer.

Scroll to Top