konferens

MVTe

Konferensen på MVTe ger energi och kunskap att fortsätta digitaliseringen inom er kommun. Hur kan ni dra nytta av samhällets digitalisering i ert eget förändringsarbete inom olika delar av kommunens verksamhet. Konferensen erbjuder information och effektiva möjligheter att dela erfarenheter samt tillgång till en utställning där man kan ta del av det senaste inom välfärdsteknologi och e-hälsa. Fokus i år kommer att ligga på effekt och nytta – hur du gör smarta prioriteringar som gynnar individen.

Konferensschemat är uppbyggt i block med parallella seminarier som du kan välja fritt bland. Du behöver inte boka några seminarier utan är välkommen till salen på utsatt tid. Du kommer att se konferensschemat här på webben och i MVTe appen lite längre fram.

I programmet får du bland annat ta del av lokala och nationella exempel på strategier och samverkan: från nationell nivå till enskild verksamhet, värde och mätning: metoder och verktyg för att göra rätt prioriteringar, från pilot till införande: så tar vi tillvara på resultat och implementerar dem,
hur skapar vi gemensamt fastigheter för hela livet, samt trender och erfarenheter från andra länder

Ämnen

På MVTe är det enkelt att hitta seminarier som är relevanta för dig utefter vilken eller vilka ämnesområden du är intresserad av och arbetar inom.
Välj bland kategorierna nedan och kom ihåg att ett seminarium kan tillhöra flera ämnesområden. Vi arbetar med att bygga upp konferensschemat så att sessioner inom samma ämne inte pågar samtidigt. På så sätt är det lättare för dig som besöker att delta på flera sessioner inom ett ämnesområde som intresserar dig

Äldreomsorg

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Individ- och
familjeomsorg

Hemsjukvård

Programgruppen

MVTe’s programgrupp består av deltagare från kommuner, organisationer och företag som arbetar med välfärdsteknologi och e-hälsa inom kommunal vård och omsorg. Samtliga deltagare i programgruppen brinner för användandet av välfärdsteknologi och e-hälsa och har fleråriga erfarenheter i ämnet på olika sätt: antingen i framtagandet av policys, implementering eller från leverantörssidan, med mera. Gruppen är framtagen för att ha en bred kunskap och kunna skildra Sveriges kommuners olika utmaningar.