mässa

Träffa de mest aktuella aktörerna i utställningen

Utställningen är en aktiv, vibrerande mötesplats där utställarna bjuder in till workshops, diskussioner och showcase-miljöer.  Genom att besöka mässan får du möjligheten att knyta nya kontakter och träffa kollegor från hela landet! Fokus i år kommer att ligga på effekt och nytta – hur du gör smarta prioriteringar som gynnar individen.

MVTe-mässan

Mässan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är kostnadsfri och tillgänglig för både mässbesökare och konferensdeltagare.

Öppettider

Tisdag 21 januari
09.00-17.00

Onsdag 22 januari
09:00-16:00

Mässcenen

På mässans scen får du höra senaste nytt, ta del av verklighetens praktikfall och fördjupa dina kunskaper inom en mängd områden. Programmet på mäss-scenen är uppbyggt av en programgrupp där Petra Liuski är programansvarig.

Intresserad av att tala på mässcenen?