Yetitablet, Världens största surfplatta skapar meningsfull tillvaro på äldreboendet

Beskrivning​

Stockholms stad har stort fokus på de äldre och deras digitala närvaro. Projektet Meningsfull tillvaro lanserades under 2017 inom äldreomsorgen. Då provades olika digitala verktyg för att bidra till en mer meningsfull tillvaro. Förstudien identifierade två betydelsefulla nyttor för att uppnå en mer meningsfull tillvaro: ökad stimulans av olika slag samt stärkta relationer.

Bland de testade digitala verktygen fanns utrustning som VR-glasögon och interaktiva robotar. Och den digitala utvecklingen fortsätter. I början av 2019 introducerade finska high tech-företaget Kuori Oy sin innovation för stadens äldreförvaltning – en jättelik Android-surfplatta på 65 tum som motsvarar en stor platt-TV. Den jättelika surfplattan erbjuder en ny plattform för de redan testade applikationerna.

“Vi har testat Yetitablet under två månaders tid på två olika avdelningar på Stureby vård- och omsorgsboende för personer med demens, säger Susanna Bjälevik, koordinator på Verklighetslabbet som är ett nav inom Enskede-Årsta-Vantör stadsdel med fokus på forskning och innovation i äldreomsorgen. “Vi har märkt att själva storleken av skärmen skapar stimulans både i form av aktivitet och i form av kommunikation med andra. Brukare har varit mer benägna att befinna sig i gemensamma utrymmen och ensamtid i egna lägenheten minskade.”

“Beroende av brukarnas aktivitetsnivå, så har vi spelat memory eller musikquiz tillsammans, eller använt oss av olika appar för sinnesstimulering genom färg, form och ljud,” fortsätter Susanna, “Personalen upplever att Yetitablet binder ihop gruppen och väcker intresse både hos brukare och deras anhöriga.”

Kontaktinformation:
Ursula Halonen, Kuori Oy | Yetitablet
+358 400-316 111
Susanna Bjälevik, Verklighetslabbet
+46 8-508 20 876

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top