OM MVTE

Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

Innan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa grundades 2015 saknade Sveriges kommuner en arena för kunskap- och erfarenhetsutbyte. Befintliga mässor och konferenser fokuserade endast på landstings- och sjukvårdsfrågor. MVTe initierades för att lyfta fram behoven av frågorna kring modern teknik i kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa blev den efterlängtade arenan för framtiden inom kommunal vård och omsorg som kommunerna tidigare saknat. Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.

Syfte

MVTe erbjuder en konferens och mässa där kommunal vård, omsorg och socialtjänst kan möta aktörer och innovatörer i branschen. Vi vill stimulera innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i omsorgen med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa.
Konferensen och mässan erbjuder konkret information och möjlighet att dela erfarenheter med kollegor från hela Sverige.

Målgrupper

De som besöker MVTe är chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg samt även politiker, verksamhetsutvecklare, vård- och omsorgspersonal, IT-ansvariga, jurister, upphandlare med flera.

Sponsorer

I samarbete med

Scroll to Top