AddSecure Skolsäkerhet

Beskrivning​

Förhindra eller begränsa påverkan av en incident.
Om det inträffar en incident i skolan ser vår Skolsäkerhetslösning omedelbart till att rätt personer får rätt information, att rätt lokala åtgärder kan initieras och att rätt säkerhetsnivåer automatiskt aktiveras i passersystem etc. Detta förhindrar eller begränsar ödesdigra konsekvenser till dess att polis, vakter eller brandmän anländer.

Scroll to Top