Digi-Jag

Beskrivning​

DigiJag är utvecklad för att fungera bra för deltagare i särskolan, särvux, daglig verksamhet och särskilt boende.

Här får användarna stöd för att använda funktioner på internet, speciellt utvecklade applikationer för DigiJag och stödfunktioner för exempelvis hantering av tid, veta vad det är för väder etc.

DigiJag utvecklas av FUB, Mora folkhögskola, Begripsam och Axess Lab i samarbete med en rad experter på nätpedagogik för användare som behöver enkla och användbara gränssnitt. DigiJag utvecklas med medel från Allmänna arvsfonden.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top