Digidig

Beskrivning​

Nätverket som förbättrar tillgänglighet och inkludering i den kommunala verksamheten.
Digidig är ett kommunnätverk där vi tillsammans arbetar för att förbättra tillgängligheten bland våra svenska kommuner.
Vårt gemensamma mål är att se till att alla, oavsett förmåga, ska kunna ta till sig information, vara delaktig och kunna få göra sin röst hörd i sin hemkommun.

Tillsammans med de andra kommunerna i nätverket skapar vi ett Sverige som är tillgängligt för alla!

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top