Digitala anhörigstöd En Bra Plats och Demenslotsen

Beskrivning​

Företaget Edu Med AB arbetar sedan år 2008 med tjänster för välfärdsteknologi och eHälsa med inriktning på målgruppen anhöriga.
Här kan du läsa mer om våra digitala tjänster En bra plats och Demenslotsen.

DEMENSLOTSEN – EN AUTOMATISK VÄGVISARE FÖR ANHÖRIGA
Tjänsten Demenslotsen fungerar likt en GPS som automatiskt portionerar ut information till anhöriga under en närståendes sjukdom. Genom Demenslotsen kan er kommun automatiskt förse hårt belastade anhöriga med med stöd och vägledning allteftersom nya behov uppstår. Informationen som portioneras ut utgår från 16 olika avsnitt.
Den digitala vägvisarens informationsutbud är uppdelad i två delar, en nationell del som gäller för hela landet och en lokal del som är anpassad utifrån varje kommuns service och tjänster.
GDPR Tjänsten kräver ingen känslig persondata och är ett helt fristående system utan behov av integration eller kommunikation med andra system.
Anhöriga får tillgång via inloggningskort eller genom att använda sitt personnummer som sedan inte sparas. Demenslotsen är framtagen utifrån ett samarbete med Edu Med AB och Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.
DIGITALT ANHÖRIGSTÖD VIA EN BRA PLATS
En Bra Plats är en digital plattform där anhöriga får stöd, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar den enskilde kommuninvånarens behov. Samtidigt som kommunen får en lättanvänd portal för samordning av anhörigstöd.
FUNKTIONER
-Information om kommunens stödverksamhet, föreläsningar och anhöriggrupper. Dessutom får anhöriga relevanta nyheter, forskning och fakta som tillhandahålls av En bra plats.
-Anhöriga får tillgång till en eller flera individanpassade kontaktpersoner via nätet.
-Ett socialt nätverk som möjliggör kontakt med andra anhöriga i samma situation över hela landet, både vad gäller åldersgrupp och diagnos – utifrån individens önskemål.
-Kommunens anhörigstöd blir tillgängligt dygnet runt – via dator, surfplatta eller smartphone.
– Nyhetsbrev

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top