E-hälsa

Beskrivning​

E-hälsa möjliggör monitorering av personer med kronisk sjukdom i det egna hemmet. Vår digitala tjänst har fokus på modern teknologi, säkerhet, integritet och tillgänglighet för både användare och brukare. Rekommenderas för patientgrupper med KOL, hjärtsvikt, diabetes, leversvikt, psykisk ohälsa, palliativ vård, graviditet och inom äldreomsorg.

Scroll to Top