Ett smartare trygghetslarmssystem

Beskrivning​

Nectarine fungerar i grunden som ett vanligt trygghetslarm. Kunden kan tillkalla personal genom att trycka på knappen på sitt armband. Därefter skickas ett meddelande till avdelningens telefoner där personalen kan se information om olika händelser och kvittera larm.

Nectarine kan känna av kundens rörelser och var denne befinner sig. Systemet bakom Nectarine bygger på artificiell intelligens. Det innebär att systemet med tiden lär sig att känna igen rörelsemönster och kan då sända larm automatiskt om kunden till exempel har ramlat, stigit upp ur sin säng eller tagit av sig armbandet. Eftersom armbandet har positionering kan man också ställa in rörelselarm för specifika ytor.

Varje larmtyp sätts på eller av per individ. Det är också möjligt att ställa in regler för varje larmtyp per individ. Till exempel kan man anpassa prioritetsnivå eller tider på dygnet som larmtypen ska vara aktivt.

Armbandet är utformat för att kunna bäras dygnet runt, även när man duschar och sover. Personalclipset används av personalen för att kalla på hjälp från sina kollegor. Personalclipset gör det också möjligt för andra kollegor att se var man befinner sig för att förenkla samarbetet. Med både armband och personalclips kan man låsa upp dörrar.

I varje lägenhet och runt om i de allmänna utrymmena finns så kallade noder. Dessa tar emot information från armband och clips, för att sedan skicka dessa till telefonerna via molnet. Wifi möjliggör systemets funktionalitet.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top