Roommate

Beskrivning​

RoomMate är den senaste generationen trygghetskamera som både skyddar brukarens integritet och underlättar tillsynen. Genom att tillsynen sköts med hjälp av IR- kameror avpersonifieras brukaren automatiskt vilket skapar en integritetsvärnande tillsyn. Olikt andra trygghetskameror behöver inte heller personalen göra kontinuerliga inspektioner. Istället larmar RoomMates inbyggda AI vid kritiska händelser så som att brukaren ramlar, befinner sig onaturligt länge i badrummet etcetera. På så sätt behöver personalen bara utöva tillsynen när brukaren faktiskt är behov av hjälp.

Media

Galleri

Scroll to Top