Sit & Shower

Beskrivning​

Sit & Shower är ett automatiskt duschsystem som tvättar hela kroppen medan brukaren sitter på en specialdesignade duschrullstol som enkelt kan rullas in och ut ur duschen. Produkten ger brukare som idag behöver hjälp med att duscha en väsentligt högre grad av självständighet, värdighet och integritet. Många kan bli helt självständiga. Studier visar även att ökad självständighet kopplat till badrumsbesök bidrar till en ökad grad av självständighet även i andra sammanhang. Duschen kan användas inom särskilt boende, LSS, hemma hos brukare samt i sjukvården.

-Minskar antalet tunga lyft och antalet vårdare som måste assistera under duschmomentet

-Kan installeras i de flesta befintliga badrum ovanför toaletter, vilket är särskilt lämpligt vid inkontinensproblem, eller i ett duschutrymme

Media

Galleri

Scroll to Top