Varför besöka?

MVTe är mötesplatsen där olika aktörer från samhället möts och diskuterar hur teknik och digitalisering möjliggör högkvalitativ kommunal vård och omsorg inom Sverige. Fokus ligger på innovation och hur tekniska och digitala verktyg kan öka välbefinnandet och livskvalitén hos både personal och invånare.

Programmet är uppbyggt i block med parallella seminarier, där du bland annat kan ta del av lärdomar, erfarenheter och konkreta tips på hur andra gjort för att snabbt ställa om och bemöta följderna av Covid 19.

MVTe är mötesplatsen där olika aktörer från samhället möts och diskuterar hur teknik och digitalisering möjliggör högkvalitativ kommunal vård och omsorg inom Sverige. 

I programmet kan du bland annat ta del av lärdomar, erfarenheter och konkreta tips på hur andra gjort för att snabbt ställa om och bemöta följderna av Covid 19.

Utställningen är en aktiv, vibrerande mötesplats där utställarna bjuder in till  diskussioner och showcase-miljöer. Genom att besöka mässan får du möjligheten att knyta nya kontakter och se det senaste inom välfärdsteknologi och e-hälsa. På mässans scen får du höra senaste nytt, ta del av verklighetens praktikfall och fördjupa dina kunskaper. 

Utställningen är en aktiv, vibrerande mötesplats där utställarna bjuder in till  diskussioner och showcase-miljöer. På mässan får du möjligheten att knyta nya kontakter och se det senaste inom välfärdsteknologi och e-hälsa.

Nätverka med kollegor

Till MVTe kommer många chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg. Träffa kollegor och beslutsfattare från andra kommuner och utbyt erfarenheter. Efter första konferensdagens slut kombineras nytta med nöje när det bjuds in till mingel i utställningen. Fortsätt nätverka och avsluta dagen på bästa sätt med gott att dricka, samtal och bra musik.

Nätverka med kollegor

Till MVTe kommer många chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg. Träffa kollegor och beslutsfattare från andra kommuner och utbyt erfarenheter. Efter första konferensdagens slut  bjuds det in till mingel i utställningen.

1 %
Anser att mötesplatsen är relevant
1 %
Kommer besöka MVTe igen
1 %
Rekommenderar andra att besöka
1 %
Kommer från kommunerna
Scroll to Top