Varför besöka?

Stort konferensprogram

Konferensen på MVTe ger energi och kunskap att fortsätta digitaliseringen inom er kommun. Fokus i år kommer att ligga på effekt och nytta – hur du gör smarta prioriteringar som gynnar individen.

Konferensprogrammet är uppbyggt i block med parallella seminarier, där kan du bland annat lyssna till lokala, nationella och internationella exempel och erfarenheter samt ta del av nationella agendor samt myndigheternas arbete och hur de kan vara till stöd utifrån våra sex spår:

  1. OMVÄRLD och TRENDER: erfarenheter och spaningar vi kan dra lärdom av
  2. STRATEGIER och SAMVERKAN: från nationell nivå till enskild verksamhet
  3. VÄRDE och MÄTNING: metoder och verktyg för att göra rätt prioriteringar
  4. ATTRAKTIV ARBETSGIVARE: kompetensförsörjning och kvalité som gynnar alla
  5. FRÅN PILOT TILL INFÖRANDE: så tar vi tillvara på resultat och implementerar dem
  6. Hur skapar vi gemensamt FASTIGHETER för HELA LIVET

Äldreomsorg

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Individ- och
familjeomsorg

Hemsjukvård

Mässa och utställare

Utställningen är en aktiv, vibrerande mötesplats där utställarna bjuder in till workshops, diskussioner och showcase-miljöer.  Genom att besöka mässan får du möjligheten att knyta nya kontakter och se det senaste inom välfärdsteknologi och e-hälsa. 

  • Träffa ledande aktörer som erbjuder produkter och tjänster inom välfärdsteknologi och e-hälsa
  • Utbyt erfarenheter och träffa kollegor från hela landet

På mässans scen får du höra senaste nytt, ta del av verklighetens praktikfall och fördjupa dina kunskaper inom en mängd områden. Vid intresse av att tala på mässcenen vänligen kontakta skicka din anmälan till fredrica.wallenborg@easyfairs.com.

1 %
Anser att det är en relevant mötesplats
1 %
Vill besöka MVTe igen
1 %
Kan rekommendera andra att besöka
1 %
Kommer från kommunerna
Scroll to Top