Varför besöka?

Stort utbud seminarier

Konferensprogrammet är uppbyggt i block med parallella seminarier.
Du behöver inte boka utan är välkommen till salen på utsatt tid.

  • Få kunskap och verktyg att starta upp, fortsätta alternativt växla upp takten och effektiviteten i ert arbete med välfärdsteknologi och e-hälsa.
  • Lyssna till lokala, nationella och internationella exempel och erfarenheter.
  • Ta del av nationella agendor samt myndigheternas arbete och hur de kan vara till stöd.

Mässa och utställare

På mässgolvet möter du aktörer och innovatörer i branschen.
Var först med att se det senaste inom välfärdsteknologi och e-hälsa.

  • Träffa ledande aktörer som erbjuder produkter och tjänster inom välfärdsteknologi och e-hälsa

Nätverka

Nätverka och träffa kollegor och nyckelpersoner i branschen.
Till MVTe kommer många chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg.

  • Träffa kollegor och beslutsfattare från andra kommuner och utbyt erfarenheter.
1 %
Anser att det är en relevant mötesplats
1 %
Vill besöka MVTe igen
1 %
Kan rekommendera andra att besöka
1 %
Kommer från kommunerna