Varför besöka?

Konferensen på MVTe ger energi och kunskap att fortsätta digitaliseringen inom er kommun. Programmet är uppbyggt i block med parallella seminarier, där kan du bland annat lyssna till lokala, nationella och internationella exempel och erfarenheter samt ta del av nationella agendor och myndigheternas arbete.

Konferensen på MVTe ger energi och kunskap att fortsätta digitaliseringen inom er kommun. Programmet är uppbyggt i block med parallella seminarier, där kan du bland annat lyssna till lokala, nationella och internationella exempel.

Utställningen är en aktiv, vibrerande mötesplats där utställarna bjuder in till  diskussioner och showcase-miljöer. Genom att besöka mässan får du möjligheten att knyta nya kontakter och se det senaste inom välfärdsteknologi och e-hälsa. På mässans scen får du höra senaste nytt, ta del av verklighetens praktikfall och fördjupa dina kunskaper. 

Utställningen är en aktiv, vibrerande mötesplats där utställarna bjuder in till  diskussioner och showcase-miljöer. På mässan får du möjligheten att knyta nya kontakter och se det senaste inom välfärdsteknologi och e-hälsa.

Nätverka med kollegor

Till MVTe kommer många chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg. Träffa kollegor och beslutsfattare från andra kommuner och utbyt erfarenheter. Efter första konferensdagens slut kombineras nytta med nöje när det bjuds in till mingel i utställningen. Fortsätt nätverka och avsluta dagen på bästa sätt med gott att dricka, samtal och bra musik.

Nätverka med kollegor

Till MVTe kommer många chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg. Träffa kollegor och beslutsfattare från andra kommuner och utbyt erfarenheter. Efter första konferensdagens slut  bjuds det in till mingel i utställningen.

1 %
Anser att mötesplatsen är relevant
1 %
Kommer besöka MVTe igen
1 %
Rekommenderar andra att besöka
1 %
Kommer från kommunerna
Scroll to Top