varför ställa ut?

Bli en del av Sveriges största mötesplats
för kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa

Mötesplats för kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är Sveriges nationella mötesplats för införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.
Under fyra år har över hälften av Sveriges kommuner samlats på Kistamässan för att diskutera, byta erfarenheter och träffa leverantörer. 
Till MVTe kommer dessutom många chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg m.fl.

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är Sveriges nationella mötesplats för införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Till MVTe dessutom många chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg m.fl.

Varför ställa ut?

Träffa köpstarka beslutsfattare och chefer

Stärk ert varumärke och ta marknadsandelar

Fyll på er prospektdatabas

Stärk relationer med nuvarande kunder

Statistik 2019

Totalt antal besök: över 2 500

Antal utställare: 80

98 % anser att det är en relevant mötesplats

95% vill besöka MVTe igen

Nyfiken på MVTe? Kontakta mig

Anna Norrman

Scroll to Top