varför ställa ut?

Bli en del av Sveriges största mötesplats
för kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa

Mötesplats för kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är Sveriges nationella mötesplats för införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.
Under fyra år har över hälften av Sveriges kommuner samlats på Kistamässan för att diskutera, byta erfarenheter och träffa leverantörer. 
Till MVTe kommer dessutom många chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg m.fl.

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är Sveriges nationella mötesplats för införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Till MVTe dessutom många chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg m.fl.

Varför ställa ut?

Träffa köpstarka beslutsfattare och chefer

Stärk ert varumärke och ta marknadsandelar

Fyll på er prospektdatabas

Stärk relationer med nuvarande kunder

Mötesplatsen ger ett mätbart ROI

Statistik 2020

Totalt antal besök: över 2 000

Antal utställare: ca 80

94% kommer att besöka igen

65% är involverade i beslutsfattandet

90% anser att syftet med deras besök uppfylldes väl eller mycket väl

Nyfiken på MVTe? Kontakta mig

Nyfiken på MVTe?
Kontakta mig

Anna Norrman

Scroll to Top